søndag den 3. maj 2009

INGEN BRYR SIG OM VAD JEG SKRIVER


JAG KAN SKRIVE VAD SOM HELST


JAG VET MAN KAN BLI GALEN


JAG ÄR INTE DEN JEG GER MIG UT FÖR


INGEN MORAL, INGEN LOJALITET, INGA GRÄNSER, INGEN


SKJULD


- fra De, bara af Helena Eriksson