lørdag den 20. juni 2009


O c h - -t u n g a n
i --k y s s e n
var den
kött
eller
g e n i –
t a l i e r-- och
foten
u t a n f ö r
v a r --d e n
a v
skinn


-
fra I en cylinder i vattnet av vattengråt, Ann Jäderlund