fredag den 18. september 2009

Dette er en kritik af det anvendte sprog
Fordi det er en kritik af de faktiske forhold.
(...)
Dette er en kritik af kroppen
fordi det er en kritik af livet.
(...)
Det er en kritik af fiktionen
fordi det er en kritik af længslen efter verden
(...)
Dette er en kritik af enhver "poetik"
fordi det er en kritik af angsten for den faktiske afmagt
(...)
Dette er en kritik af menneskets magt over sproget
fordi det er en kritik af sprogets magt over mennesket.
(...)
her og der og allevegne er verden
andet og mere end den er
som et betydningsfuldt mellemværende
(...)
Det er dig Det er mig Det er vores mellemværende
Dette kan i sig selv være et billede på det politiske digt
(...)
I den begynder jeg at fable om verden


- sidste linjer i Inger Christensens 'det', SCENEN, KONNEXITETER