tirsdag den 27. oktober 2009

TIDSRUM OG TIDSBETEGNELSER

9
AARTUSIND
FASTELAVN
FORMIDDAG
FORSOMMER
HELLIGDAG
HUNDEDAG
HØJSOMMER
JERNALDER
MIDSOMMER
MIDVINTER
PAASKEDAG
PURIMFEST
SOMMERTID
TAMPERDAG

8
DECEMBER
EFTERAAR
JÆVNDØGN
LOKALTID
MAANEAAR
NOVEMBER
PINSEDAG
SKUMRING
SOLHVERV

7
AARSTID
BEDEDAG
DAGNING
DÆMRING
FEBRUAR
FORFJOR
FREMTID
HALVAAR
HVERDAG
JULEDAG
KVARTAL
KVARTER
OKTOBER
PERIODE
SKUDAAR
SKUDDAG

6
ADVENT
AUGUST
DAGGRY
ETMAAL
FORAAR
JANUAR
MAANED
MIDDAG
MIDNAT
MORGEN
NYTAAR
OLDTID
PAASKE
SABBAT
SEKUND
SOLAAR
SOMMER
UGEDAG
VINTER

5
AARTI
AFTEN
APRIL
DATID
EPOKE
IGAAR
ISTID
MARTS
MINUT
NUTID
PINSE
SEKEL
STUND
SÆSON
TIAAR

4
ANNO
DATO
DØGN
FJOR
HØST
JULI
JUNI
TIME
VAAR

3
AAR
DAG
GRY
JUL
MAJ
NAT
UGE
ÆON
ÆRE


(- fra Sam's kryds og tværs ordbog, 1954)