onsdag den 17. marts 2010

0

Lige nu læser jeg Ediths jag af Ebba Witt-Brattström, som Mara Lee talte om, da hun var på besøg på skolen. "Hennes [ES'] "jag" är ett fiktivt, litterärt jag och hennes besvärjelse "det egna, det egna skall giva dig kraften" ("Stjärnan") kan och bör tolkas som en nietzscheansk och kvinnopolitisk strategi för att skapa sitt eget ursprung, ta makten över sitt eget öde, gripa formande in i världen. På Södergrans speciella idiom heter det: "Jeg följer ingen lag. Jeg är lag i mig själv" ("Makt"). En annan av hennes nyckelfraser, "Vad sker mig medan jag talar?" ("Fragment"), handler just om denne forvandling." Mara Lee sagde i øvrigt også, meget smukt synes jeg, om Hanna Hallgrens digtning: "Hun bruger litteraturen til at tilkæmpe sig andre pladser (som subjekt) end hun ellers bliver tildelt (andre steder)."