lørdag den 22. februar 2014

Når en journalist spørger, hvordan mig og mine jævnaldrende forholder os til forfatterrollen:
The Internet