søndag den 26. juli 2009

HVAD DE SIGER OM ANN JÄDERLUNDS I EN CYLINDER I VATTNET AV VATTENGRÅT:

-
"vem talar? det är barnets och den vuxnas röst i ett. på samma gång i en och samma röst. tonårsrösten? (verkligen en fråga?) och utanför varandra, utöver varandra, från ulika kanter i dikten. olika avgrunder ..."

- Agneta Enckell