tirsdag den 22. juni 2010

FRA MORFARS BIBILIOTEK

Chad C. Mulligan, Du er et udvidende fjols:

" Vi mener faktisk, at fordi et spædbarn ikke kan udtrykke sig artikuleret fra en talerstol, og sætte fysisk magt bag sine krav, har det ingen rettigheder, udover hvad vi tildeler det. Vores samfund pålægger os at holde det rent og i god foderstand og blander sig derefter ikke videre i sagen, sålænge vi ikke mishandler det altfor meget. Hvad de fleste af os ikke gider forstå er, at spædbarnet kommunikerer meget tydeligt, og det gider vi ikke, fordi det ikke kommunikerer på en måde, som er samfundsmæssigt vedtagen.
Udmærket. Jeg mener altså, at vi skal gøre os den ulejlighed at tyde spædbarnets kommunikationer og omsætte dem til politisk handling? Det er lige akkurat det, jeg mener, og hvis min højtærede læser ikke kan forstå det, er det, fordi han endnu ikke har fattet, hvad dette her handler om."