tirsdag den 16. april 2013

Antracit, lindeblomsterA n t r a c i t k u l d e n    d ø d    c h o k o l a d e
j e g    l o    i n d     i     l y s e t    o v e r    t æ r s k –
l e n    s o m    d u    v o g t e d e
l i n d e b l o m s t s –
c h o k o l a d e   /   t e a k    l y s e    l y s e
f r e d    d e r
v a r    s å    s t i l l e    n e d e    i    æ s k e n    a f
f l ø d e   a f    g a r n    s å    v i d u n d e r l i g t
n e d e    i    æ s k e n    j e g    v a r    i n d e    i 
e n    a n d e n s    i n d r e   i    e t    k o r t
s e k u n d    i    m ø r k e t    n e d e    i
æ s k e n

Her er et digt at Ann Jäderlund, jeg har oversat, eller som jeg er i gang med at oversætte. Antracit og lindeblomster, ting at google for at forstå digtet bedre.